GIỚI THIỆU, NHẬN QUÀ HẤP DẪN

 1. Tên chương trình khuyến mại: GIỚI THIỆU & NHẬN QUÀ YÊU THƯƠNG
 2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.
 3. Hình thức khuyến mại: Tặng quà cho của Khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình.
 4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 31/01/2024.
 5. Hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại: Máy rửa chén bán để bàn thông minh DW-C400VN.
 6. Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): 300
 7. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Phiếu phiếu mua hàng điện tử Got-It được chuyển trực tiếp cho khách hàng.
 8. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
  Bao gồm:
  • Người giới thiệu: Là khách hàng cá nhân hiện hữu đang sử dụng sản phẩm DW-C400VN.
  • Người được giới thiệu: là khách hàng được Người giới thiệu thực hiện giới thiệu và mua sản phẩm DW- C400VN trên Website hoặc Fanpage của KOCHI.
 9. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): Với mỗi lượt giới thiệu thành công thì:
  • Người giới thiệu: Được tặng phiếu mua hàng Got-It trị giá 300.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng) đến số điện thoại đã được đăng ký của Khách hàng.
  • Người được giới thiệu: Được tặng phiếu mua hàng điện tử Got-It trị giá 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng) đến số điện thoại đã được đăng ký của Khách hàng.
 10. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 120.000.000 đổng (Bằng chữ: một trăm hai mươi triệu đồng).
 11. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:

11.1) Cách thức giới thiệu:

 • Người giới thiệu đăng nhập vào website của KOCHI: www.kochi-vn.com đăng ký đầy đủ thông tin, bao gồm: Họ và Tên, email, số điện thoại, số CMND/số căn cước công dân và Mã Giới Thiệu.
 • Mã Giới Thiệu là mã được gửi đi kèm trên Thư Cảm Ơn khi khách hàng mua máy. Mỗi người giới thiệu sẽ chỉ được đăng ký với một mã giới thiệu duy nhất.
 • Mã Giới Thiệu được kích hoạt thành công khi Người giới thiệu điền đầy đủ thông tin và được xác nhận bởi KOCHI thông qua số điện thoại/thư điện tử.
 • Người giới thiệu cần giới thiệu việc mua máy rửa chén để bàn thông minh DW-C400VN cho người được giới thiệu.
 • Người được giới thiệu cần phải mua sản phẩm DW-C400VN trực tiếp từ website: : https://www.kochivn.com hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/kochi.electronics
 • Trong quá trình mua sản phẩm DW-C400VN, Người được giới thiệu cần cung cấp Mã Giới Thiệu của người giới thiệu theo yêu cầu của hệ thống để được ghi nhận tham gia chương trình khuyến mãi.

11.2) Giới thiệu thành công được hiểu:

 • Người được giới thiệu là khách hàng cá nhân, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Người giới thiệu thực hiện kích hoạt thành công Mã Giới Thiệu.
 • Người được giới thiệu đã hoàn thành mua máy DW-C400VN thời gian chương trình và Người được giới thiệu không hoàn trả máy sau khi mua hàng.

11.3) Không giới hạn số lần giới thiệu thành công với người giới thiệu.
11.4) Thời gian xác định khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận quà khuyến mại: Theo ghi nhận hệ thống của KOCHI khi khách hàng thỏa mãn điều kiện chương trình.
11.5) KOCHI sẽ chuyển quà tặng khuyến mại của chương trình trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày khách hàng thỏa mãn điều kiện nhận thưởng. Tại thời điểm KOCHI chuyển quà tặng, khách hàng đảm bảo trạng thái số điện thoại đã đăng ký với chương trình của khách hàng đang hoạt động và không nằm trong danh sách nghi ngờ gian lận của KOCHI.
11.6) Khách hàng được nhận khoản khuyến mại theo chương trình này có thể phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên, khách hàng chấp thuận việc KOCHI sẽ khấu trừ khoản thuế thu nhập không thường xuyên, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật trên trị giá khoản khuyến mại mà khách hàng đã nhận và thay mặt khách hàng nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
11.7) Khách hàng đồng ý KOCHI được quyền thu hồi quà tặng nếu nghi ngờ Khách hàng gian lận, giả mạo, cố trình trục lợi, trục lợi…. vi phạm các điều khoản, điều kiện tham gia Chương trình, hoặc giả mạo chương trình nhằm trục lợi.
11.8) Chương trình khuyến mại không áp dụng đồng thời với các chương trình khác.
11.9) Chương trình có thể chấm dứt trước thời hạn khi hết ngân sách thực hiện chương trình.
11.10) KOCHI có toàn quyền từ chối cung cấp phần thưởng cho bất kỳ Người giới thiệu và Người được giới thiệu nào mà KOCHI cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình.
11.11) KOCHI có thể liên lạc với Người giới thiệu Hợp lệ và/hoặc Người được giới thiệu qua số điện thoại/thư điện tử đã đăng ký với để xác minh một số thông tin và yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết.
11.12) Khi KOCHI cho là cần thiết, KOCHI sẽ có toàn quyền thay đổi phần thưởng bằng sản phẩm khuyến mại khác có giá trị tương đương, nhưng không vượt quá giá trị phần thưởng nêu trên trong mọi trường hợp.

Bằng việc tham gia Chương trình này, Người Giới thiệu và Người được Giới thiệu mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của Chương trình được liệt kê trên đây.